Σχεδιασμός εταιρικής ταυτότητας

Η εταιρική ταυτότητα είναι το πρόσωπο της επιχείρησης σας και περιλαμβάνει λογότυπο, σύμβολο και σλόγκαν.
Μπορεί να αποτυπωθεί στην ταμπέλα του καταστήματος σας, στις εσωτερικές σημάνσεις καθώς και στις εταιρικές κάρτες.